Oil Paintings

Jiang Congyi

蒋从忆

Jiang Congyi 蒋从忆

Bio of Artist

Jiang Congyi

蒋从忆

.

Beijing Belle 110cm x 130cm